[1]
Gulczyńska, J. 2008. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania” Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r. Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 260-261. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.28.