[1]
., . 2008. Planowane konferncje. Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 262-263.