[1]
., . 1999. Spis treĊ›ci. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (grudz. 1999), 1-4.