[1]
., . 2001. Spis treści. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (grudz. 2001), 3–4.