[1]
Kowalczyk, M.E. i Janicka, J. 2018. „Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!” Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich. Biuletyn Historii Wychowania. 39 (grudz. 2018), 19-34. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.2.