[1]
Iwanicki, J. 2018. Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi. Biuletyn Historii Wychowania. 39 (grudz. 2018), 35-52. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.3.