[1]
Gruca, A. 2018. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2017 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania. 39 (grudz. 2018), 171-228. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.11.