[1]
Tys, A.T. 2018. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVI i XVII wieku”. Biuletyn Historii Wychowania. 39 (grudz. 2018), 233-235. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.13.