[1]
Brenk, M. i Nowak-Kluczyński, K. 2018. Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r. Biuletyn Historii Wychowania. 39 (grudz. 2018), 236-238. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.14.