[1]
Manyś, B. 2019. Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych. Biuletyn Historii Wychowania. 40 (cze. 2019), 7–23. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.1.