[1]
Krakowiak, M. 2020. Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 42 (mar. 2020), 61-74. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.4.