[1]
Wojewoda, A. 2020. W poszukiwaniu inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua w Warszawie 1899–1901. Biuletyn Historii Wychowania. 42 (mar. 2020), 159-169. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.10.