[1]
Chmielewski, W. 2020. Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In memoriam. Biuletyn Historii Wychowania. 42 (mar. 2020), 187–197. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.12.