[1]
Nowicki, M. 2020. K. Ratajczak, Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 368. Biuletyn Historii Wychowania. 42 (mar. 2020), 213–217. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.15.