[1]
Gruca, A. 2021. Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2019 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania. 43 (maj 2021), 221-287. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.13.