[1]
Sijka, K. 2020. „Jak żyć po czymś takim w Polsce?” Edukacyjne walory podróży na przykładzie Dziennika podróży do Italii i Szwajcarii z lat 1815–1816 Rozalii Dunin-Borkowskiej. Biuletyn Historii Wychowania. 43 (wrz. 2020), 27–44. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.2.