[1]
Adamczewski, J. i Płonka, J. 2020. Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania. 43 (wrz. 2020), 151–166. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.9.