[1]
Szczepański, A. 2020. Oświata niemiecka w Legnicy po II wojnie światowej. Biuletyn Historii Wychowania. 43 (wrz. 2020), 85-97. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.5.