[1]
Pawlicka, N. 2023. Dążenia kobiet do dostępu do edukacji akademickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 46, (wrz. 2023), 129–150. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.9.