[1]
Maliszewska , A. i Maliszewski, T. 2023. In memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021). Biuletyn Historii Wychowania. 46, (wrz. 2023), 187–196. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.13.