(1)
Gumuła, T. Konferencja Naukowa „Historia Wychowania Na przełomie XX I XXI Wieku. Kontynuacje I Nowe wyzwania”, Kielce 7–8 Marca 2016 R. 10.14746/bhw 2016, 225-227.