(1)
Grzybowski, R. Cele Ideowe I Struktura Organizacyjna Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej Imienia W.I. Lenina Oraz Jej Miejsce W Systemie Wychowanie Nowego człowieka (homo Sovieticus). 10.14746/bhw 2017, 63-78.