(1)
Głowacka-Sobiech, E. Z Badań Nad Tradycją Polskiej Pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, Pod Red. E. Magiery, T. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, Szczecin 2015, Ss. 172. 10.14746/bhw 2016, 145-147.