(1)
Kwiecień, M. „Salve Lux Post tenebras” Historia Instytucji oświatowych W Budynku Dawnego Gimnazjum św. Elżbiety Przy Ulicy Dawida We Wrocławiu, Pod Red. Jolanty SzablickiejŻak I Agnieszki Gryglewskiej. 10.14746/bhw 2016, 147-151.