(1)
Chmielewski, W. Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz Pt. Nauczyciele I Ich Edukacja. W kręgu Idei Lwowskiej Pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2027, 337 S. 10.14746/bhw 2017, 183-186.