(1)
Śpica, P. Kierunki Badań Prowadzonych Przez pracowników Zakładu Historii Nauki, Oświaty I Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. 10.14746/bhw 2017, 175-182.