(1)
Magiera, E. Profesor Lucyna Turek-Kwiatkowska (1925–2017). Szczeciński Archiwista I Historyk. 10.14746/bhw 2017, 157-174.