(1)
Strzelczyk, A. Edukacja Aleksandra I Mikołaja Pawłowiczów Romanowych. 10.14746/bhw 2017, 121-140.