(1)
Kabacińska-Łuczak, K.; Ratajczak, K. Dziecko chłopskie W Czasie Profanum – Konteksty Edukacyjne (średniowiecze – Epoka nowożytna). 10.14746/bhw 2017, 7-32.