(1)
Nitecka Walerych, A. Jean Jacques Rousseau I Jędrzej Śniadecki O Fizycznym Wychowaniu Dzieci. 10.14746/bhw 2016, 7-22.