(1)
Markowska, J.; Nowicki, M. Sprawozdanie Z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury I Edukacji Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM W Roku Akademickim 2015/2016. 10.14746/bhw 2016, 231-232.