(1)
Szmyd, K.; Barnaś-Baran, E.; Dolata, E. Badania Nad myślą Pedagogiczną W „szkole Rzeszowsko-krakowskiej” W Latach 2000–2016. 10.14746/bhw 2016, 141-148.