(1)
Popiołek, B. „Za małego Wieku nauczyłam się...” - różne Drogi kształcenia Kobiet W Epoce Saskiej. 10.14746/bhw 1998, 5-10.