(1)
Witkowska-Urban, E. Jan Ryszard Błachnio, Poglądy Filozoficzne Eleonory Ziemięckiej Na Tle sporów Ideowych połowy XIX Wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, Ss. 258. 10.14746/bhw 1998, 41-43.