(1)
Hellwig, J. Profesor Bogdan Suchodolski - Uczony, Filozof, człowiek Widziany Z Perspektywy przełomu wieków (Sesja Naukowa (15 - 16.XQ.1994). 10.14746/bhw 1995, 61-61.