(1)
Król, J. Zapomniani Pedagodzy Lat międzywojennych, Pod Red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, Ss. 204. 10.14746/bhw 1998, 55-57.