(1)
Kochańska, B. Z dziejów Prasy Wielkopolskiej XIX -XX Wieku, Praca Zbiorowa Pod Red. Marcelego Kosmana, T. 1-4, UAM, Poznań 1994, 1995, 1997, 1998, S. 189, 163, 213, 195. 10.14746/bhw 1998, 57-59.