(1)
Kosman, M. Nasi Dawni Jezuici, „Kronika Miasta Poznania” 1997, Nr 4, Ss. 377. 10.14746/bhw 1998, 59-60.