(1)
GÅ‚owacka, E. Bibliografia Historii Wychowania (druki Zwarte Wydane W Polsce W L 1996-1997). 10.14746/bhw 1998, 66-70.