(1)
Gulczyńska, J.; Głowacka, E. Rola I Miejsce Kobiet W Edukacji I Kulturze Polskiej - Konferencja Naukowa Zajączkowo 20-22 Października 1997 R. 10.14746/bhw 1998, 71-72.