(1)
Hellwig, J. Uroczystość Rocznicowa W Radziejowicach. 10.14746/bhw 1998, 73-74.