(1)
Jamrożek, W. W Rocznicę Wydarzeń wrzesińskich I strajków Szkolnych W Zaborze Pruskim. 10.14746/bhw 1996, 35-37.