(1)
Grzybowski, P. Denizard Rivail - niezwykły Uczeń Pestalozziego. 10.14746/bhw 1999, 5-12.