(1)
Hellwig, J. Rozumienie I Zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy W Systemie oświatowo- Wychowawczym, Red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, Ss. 597. 10.14746/bhw 1999, 61-62.