(1)
Jakubiak, K. Jędrzej Sobczak, „Nowe wychowanie” W Polskiej Pedagogice Okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP W Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, Ss. 446. 10.14746/bhw 1999, 66.