(1)
Sztobryn, S. Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium Z dziejów Pedagogiki Galicyjskiej, Rzeszów 1995, As. 166. 10.14746/bhw 1996, 54-57.