(1)
Żołądź-Strzelczyk, D. Nauki Pedagogiczne W Polsce. Tradycje - współczesność - przyszłość. Materiały Z Konferencji, Red. S. Michalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, Wydawnictwo WSP, Ss. 561. 10.14746/bhw 1996, 59.