(1)
Ossowska, A. Studia Pedagogiczne. Z dziejów życia I Wychowania W Rodzinie, Z. 28, Red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1996, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Ss. 182. 10.14746/bhw 1996, 63-64.