(1)
Hellwig, J. Spotkanie Naukowe historyków Wychowania Przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 R. 10.14746/bhw 1996, 71-72.