(1)
Taraszkiewicz, J. Miejsce Nauczania Historii W Pijarskich Profesoriach Rzeczypospolitej W XVIII Wieku. 10.14746/bhw 2011, 51-58.